Förpackningar från verksamheter

Återvinningsstationerna i kommunen är främst till för privatpersoner. Verksamheter hänvisas till någon av Förpackningsinsamlingens mottagningspunkter.

Det gäller om du får mycket förpackningsmaterial gällande pappers-, plast- och metallförpackningar från din verksamhet. Mindre mängder går bra att lämna på återvinningsstationerna enligt Förpackningsinsamlingen.

Det finns också ett flertal privata leverantörer som kan hämta förpackningsmaterial från din verksamhet. Då behöver du teckna ett abonnemang hos en privat leverantör.

Mottagningspunkter och mängder

Förpackningsinsamlingen har ett flertal mottagningspunkter dit verksamheter kan åka för att lämna max en kubikmeter per förpackningsmaterial och tillfälle, se relaterad information.

Nya regler från och med 1 januari 2024

Den producentansvarsorganisation som har störst markandsandel blir skyldig att ordna mottagningsplatser för förpackningsavfall från verksamheter, och de ska även informera verksamheterna.

En utbyggnad av mottagningsplatser ska vara färdig till den 1 januari 2026, enligt en artikel på regeringens webbplats, se relaterad information.