Delning av sopkärl

Fastighetsägare, som är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg, kan dela sopkärl och på så sätt dela på kostnaderna för tömning.

Om du, och din granne eller grannar, vill dela på ett sopkärl behöver ni ansöka om delning av sopkärl.

Villkor för delning av sopkärl

  • Fastigheterna måste gränsa till varandra eller ha en mellanliggande väg
  • Sopkärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan stängas
  • Sopkärlet får inte vara så tungt vid hämtningen att det blir uppenbara svårigheter att flytta det eller att arbetsmiljökraven inte uppfylls

Hämtningsintervall

Ni kan få hämtning varannan vecka eller en gång per månad.

Om ni vill ha hämtning en gång per månad måste samtliga fastigheter ha anmält kompostering av matavfall till miljöenheten och fått tillstånd för kompostering av matavfall.

Ansökan

Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten, annars kan vi behöva be dig om ytterligare uppgifter, vilket kan försena beslutet.

Kontakta servicecenter om du vill ha en blankett hemskickad till dig, se kontaktinformation.

Beslut om delning

När vi har tagit beslut får du beslutet skickat till dig. Det blir antingen beviljat eller avslag.

Vad som händer med sopkärlen som inte ska delas

Vi kommer skicka en order till vår entreprenör om att ta hem alla sopkärl, förutom sopkärlet som ni ska dela på.

Debitering av avgifter vid delat sopkärl

Hämtningsavgiften kommer att delas lika mellan alla fastigheter som delar sopkärl.

Varje fastighet blir även debiterad en fast avgift.

Om någon av fastigheterna byter ägare

Om det skulle vara så att någon av de fastigheter, som ingår i delningen av sopkärl, säljs, behöver ni skicka in en ny ansökan om delning, om ni vill fortsätta dela sopkärl med den nya fastighetsägaren.

Om du har några andra frågor kontakta servicecenter, se kontaktinformation.