Månadshämtning av sopor

Om du komposterar allt matavfall på den egna fastigheten, kan du få månadshämtning av dina hushållssopor. Du måste alltid anmäla till miljöenheten att du komposterar ditt matavfall.

Om du har månadshämtning får du inte slänga något komposterbart i ditt sopkärl. Skulle du göra det blir det en sanitär olägenhet för chauffören som hämtar ditt hushållsavfall. 

​Anmälan om kompostering

Vill du kompostera ditt matavfall ska anmälan göras till vår miljöenhet. I anmälan anger du även om du vill ha förlängt hämtningsintervall, det vill säga hämtning var fjärde vecka.

När miljöenheten har tagit beslut, skickas en kopia på beslutet till servicecenter för handläggning gällande ditt sophämtningsabonnemang. Först därefter kommer månadshämtningen att träda i kraft. För mer information om kompostering, se relaterad information.

Priset blir något reducerat i jämförelse med varannan veckas hämtning.

Avgifter i korthet - så här mycket kostar det

Grundavgifter  - fast avgift per hushåll och år

Verksamhet

Flerfamiljshus

En- och tvåfamiljsbostad

663 kr

1 068 kr

1 238 kr


Hämtningsavgift

Kärlstorlek

Helår en gång per månad

Fritid en gång per månad

80 liter

354 kr

188 kr

140 liter

426 kr

237 kr

190 liter

490 kr

270 kr

240 liter

569 kr

312 kr