Månadshämtning av sopor

Om du komposterar allt matavfall på den egna fastigheten, kan du få månadshämtning av dina hushållssopor. Du måste alltid anmäla till miljöenheten att du komposterar ditt matavfall.

Om du har månadshämtning får du inte slänga något komposterbart i ditt sopkärl. Skulle du göra det blir det en sanitär olägenhet för chauffören som hämtar ditt hushållsavfall. 

​Anmälan om kompostering

Vill du kompostera ditt matavfall ska anmälan göras till kommunens miljöenhet. I anmälan anger du även om du vill ha förlängt hämtningsintervall, det vill säga hämtning var fjärde vecka.

När miljöenheten har tagit beslut, skickas en kopia på beslutet till servicecenter för handläggning gällande ditt sophämtningsabonnemang. Först därefter kommer månadshämtningen att träda i kraft. För mer information om kompostering, se relaterad information.

Priset blir något reducerat i jämförelse med varannan veckas hämtning.

Avgifter i korthet - så här mycket kostar det

Fasta avgifter

Per hushåll och år

Verksamhet

Flerfamiljshus

En- och tvåfamiljsbostad

766 kr

1 235 kr

1 431 kr


Hämtningsavgift

Kärlstorlek

Helår en gång per månad

Fritid en gång per månad

80 liter

409 kr

217 kr

140 liter

492 kr

274 kr

190 liter

566 kr

312 kr

240 liter

658 kr

361 kr