Sopsortering på olika språk

Här hittar du filmer på olika språk som några sfi-elever på vuxenutbildningen har producerat. Språken är på arabiska, tigrinja, dari, oromo och svenska.

Samtliga filmer visar på ett pedagogiskt sätt vad som får slängas i den gröna påsen, och vad som inte får slängas där.

Större medvetenhet

Syftet med filmerna är att skapa en större medvetenhet om sopsortering och förhoppningen är att filmerna ska nå personer som pratar andra språk än svenska, och främst de som inte har så stor läsvana.

Lycka till med sopsorteringen önskar eleverna på sfi!