Uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfall

Ska du inte använda ditt hus alls kan du söka uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Besöks fastigheten mer sällan, exempelvis för tillsyn, besök över dagen, kan befrielse från hämtning sökas. Ansökningsblanketter hittar du under relaterad information.

Vi kan inte bevilja uppehåll eller befrielse i efterskott, och din ansökningsblankett måste vi få av dig minst tre veckor innan uppehållet ska starta.

Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten, annars kan vi behöva be dig om ytterligare uppgifter, vilket kan försena beslutet.

Villkor för uppehåll i hämtningen

Under den ansökta perioden ska inte fastigheten användas alls. Detta kan bero på till exempel utlandsvistelse eller att fastigheten byter ägare.

Om du vanligtvis har sophämtning året om, måste uppehållet omfatta minst tre månader. Om du vanligtvis har hämtning maj till och med september, det vill säga ett fritidsabonnemang, måste uppehållet avse hela perioden.

Uppehåll i sophämtning kan beviljas för högst ett år i taget. 

Villkor för befrielse från hämtningen

Om du ska kunna få befrielse från hämtning av hushållsavfall krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda:

 • du bor inte permanent på fastigheten
 • antalet besök på fastigheten får inte vara mer än vad som bedöms gå åt för tillsyn av fastigheten, till exempel för att klippa gräset, göra enklare underhåll, sådant som kan utföras under en dag
 • du ska ha kunskap om vad hushållsavfall är och ur det sorteras.

När vi bedömer om befrielse kan medges eller inte, tittar vi på:

 • bostadstyp (permanent eller fritidsboende)
 • antal besöksdagar
 • antal personer
 • antal övernattningar
 • antal övernattningar i sträck
 • din kunskap om hushållsavfall.

Befrielse kan beviljas för högst tre år i taget.

Vad det kostar att ha uppehåll eller befrielse i hämtningen

Beviljas du uppehåll behöver du inte betala för sophämtning under den ansökta perioden. Det kvarstår en fast avgift per år som du måste betala. Avgiften är kopplad till fastigheten och ska täcka andra kostnader såsom Återvinningsgården, hushållets farliga avfall, grovavfall, information, planering och administration.

Beviljas du befrielse behöver du inte betala för sophämtning under den ansökta perioden, dock kan det komma att kvarstå en fast avgift per år. Befrielse kan beviljas på två sätt, antingen med eller utan fast avgift, och beslutet fattas utifrån hur fastigheten nyttjas. Avgiften är kopplad till fastigheten och ska täcka andra kostnader såsom Återvinningsgården, hushållets farliga avfall, grovavfall, information, planering och administration.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna är:

 • verksamheter - 766 kr per år
 • flerfamiljshus - 1 235 kr per år och hushåll
 • en- och tvåfamiljshus - 1 431 kr per år

Om du beviljas uppehåll reduceras din fasta avgift med 77 kronor.

När uppehållet eller befrielsen tar slut

På beslutet som du får hemskickat, står det hur länge du är beviljad uppehåll eller befrielse. När beslutet slutar gälla, och om vi inte har fått en ny ansökan, startar sophämtning automatiskt. Det gäller också om du har sökt uppehåll på grund av utlandsvistelse eller om huset säljs under gällande uppehåll.

Om du har några andra frågor kontakta servicecenter, se kontaktinformation.