husbygge

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad roligt att du vill vara med att skapa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Om du vill bygga något nytt, bygga till eller ändra något på en befintlig byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Du kan enkelt söka fram mer information om den åtgärd du vill göra genom listvyn till vänster.

Vill du få tag på detaljplanen för din fastighet kan du hämta den i Gnestas webbkarta, se relaterad information. Du kan även skicka e-post till oss och ange din fastighetsbeteckning, så skickar vi detaljplanen till dig, se kontakt.

Om du är nyfiken på att få reda på hur ett ärende startas upp och slutförs så hittar du mer information under bygglovsprocessen. Eller behöver du se hur handlingarna till ett ärende ska se ut så hittar du det under exempelhandlingar här i listvyn till vänster.