Bygglov för mobilmaster

Gnesta kommun handlägger bygglov
för två mobilmaster.

Mobilmast i Laxne – ärende BYGG.2021.147

Ansökan gäller en 72 meter hög mobilmast i Laxne. Ett anstånd på upp till två år till beslut i ärendet finns efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut per den 21 juni 2023.

Placeringen är cirka 300 meter väster om Hebyvägen och cirka 200 meter sydost om Laxneskolan. Se relaterad information.

Mobilmast i Gnesta – ärende BYGG.2022.344

Ansökan gäller en 42 meter hög mobilmast i Gnesta.

Placeringen är cirka 30 meter västerut från det vita vattentornet i Gnesta.
Se relaterad information.

Frågor i ärendena skickas med e-post:

byggomiljo@gnesta.se

  • För mobilmasten i Laxne anger du BYGG.2021.147 i ämnesraden.
  • För mobilmasten i Gnesta anger du BYGG.2022.344 i ämnesraden.

För postadress, se Kontakt.