2024-06-11
placering av mast på karta

Mobilmast i Stjärnhov

Kommunen handlägger ett bygglov för en 60 meter hög mobilmast på fastigheten KVARNEN 1:15.

Masten och tillhörande teknikbyggnad planeras att byggas för att förbättra mobilnätet i området. Placeringen är tänkt vid Norra Käxle 2.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor om bygglovet för mobilmasten i Käxle? Kontakta kommunens bygglovsenhet, se kontakt.

Eventuella yttranden ska ha kommit till oss senast den 30 juni.
Märk brev eller e-post med BYGG 2024.104.


För e-postadress, postadress, information eller för att ta del av fler handlingar, se kontakt.