Carport

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter, se relaterad information.
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du påbörjar byggnation, se relaterad information.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för komplementbyggnad:

  • Ansökan
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.