Flerbostadshus på Bryggeriholmen

Fasadändring flerbostadhus

Om du vill ändra utseende på ett flerbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra.
Skicka din fråga till oss på bygglov, se kontakt

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • fasadritningar
  • förslag till kontrollplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.