förrådsbyggnad

Förråd

Förråd är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Beroende på hur du utformar ditt förråd kan det vara bygglovsfritt eller kräva anmälan eller lov.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter. Detta kräver anmälan och att du får ett startbesked innan du får påbörja byggnation, se relaterad information.

Handlingar som krävs inför ansökan:

  • Ansökan
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.