Garage

Garage är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Beroende på hur du utformar ditt garage kan det vara bygglovsfritt eller kräva anmälan eller lov.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter. Detta kräver anmälan och att du får startbesked innan du påbörjar byggnation, se relaterad information.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • anmälan av kontrollansvarig.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.