Hiss och andra motordrivna anordningar

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera en ny hiss i en byggnad
  • göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.

Handlingar som krävs inför anmälan eller ansökan för installation av hiss:

  • Anmälan eller ansökan
  • tillverkarens specifikation av hissen
  • plan- och sektionsritningar
  • kontrollplan
  • anmälan kontrollansvarig, e-tjänst
  • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information.