Lekstuga

En lekstuga av vanlig storlek kräver oftast inget bygglov eller anmälan, den klassas oftast som en komplementbyggnad.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15 kvadratmeter
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30 kvadratmeter. Detta kräver anmälan och att du får ett startbesked innan du får påbörja byggnation, se relaterad information.