Måla om en- och tvåbostadshus

Om du vill måla om ett en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill genomföra mindre åtgärder som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Du behöver bygglov om

  • du vill byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
    byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt på något annat sätt.

Hur vet jag om mina föreslagna åtgärder påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra, se kontakt.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • situationsplan på en tomtkarta
  • fasadritning / fotomontage.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.