Mur av stenar

Mur

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd, storlek, längd och färg din mur har.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp en mur eller stödmur upp till 50 centimeter från befintlig marknivå
  • sätta upp mur runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Muren får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp en mur eller stödmur som är högre än 50 centimeter från befintlig marknivå
  • göra en större ändring på en befintlig mur eller stödmur. Det kan till exempel handla om att ändra storlek eller material.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • fasadritning
  • sektionsritning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.