Olovligt byggande och tillsyn

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun som är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

Anmäla svartbygge

Om du uppmärksammar att någon byggt olovligt kan du göra en anmälan till oss genom vår E-tjänst, se relaterad information.

Om du vill vara anonym

Tänk på att om du väljer att vara anonym har du ingen rätt till återkoppling om vad som händer i ärendet. Då måste du ringa in till oss för att få en uppdatering om hur handläggningen av ärendet ligger till. För telefonkontakt, se kontakt.

Vad händer efter att jag har lämnat in en anmälan?

När bygglovsavdelningen har fått in en anmälan om olovligt byggande skickar vi ett första brev till fastighetsägaren med information om att en anmälan har kommit in. Fastighetsägaren får en chans att bemöta anmälan. Därefter gör vi en besiktning av fastigheten och bedömer om det har skett något olovligt. Om det visar sig att åtgärden inte är bygglovs- eller anmälningspliktig avslutas ärendet.

Om det visar sig att åtgärden kräver bygglov eller anmälan har fastighetsägaren rätt att ansöka om lov eller göra en anmälan i efterhand. Om det är möjligt att få lov eller göra en anmälan i efterhand måste fastighetsägaren betala en byggsanktionsavgift. Om fastighetsägaren inte kan få lov eller göra en anmälan i efterhand måste det olovliga tas bort.

Olovliga åtgärder preskriberas efter 10 år

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan bygglovsavdelningen inte ingripa eller begära rättelse. Det betyder inte att det olovliga är godkänt eller legaliserat. Om man i framtiden vill utföra en åtgärd på fastigheten som kräver lov eller anmälan så behöver man vidta rättelse innan en ny åtgärd får utföras.

Om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat än bostad finns ingen preskriptionstid.