pergola

Pergola

Om du vill bygga en pergola kan du behöva bygglov. Det som avgör om du behöver bygglov är till exempel om du vill ha någon form av täckande tak på din pergola.

Stängsel/spaljé/pergola är en mycket genomsiktlig avskärmning bestående av minst 80 procent luft.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som pergola, stängsel, eller spaljé och om pergolan placeras på marken.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • om din pergola ska ha någon form av täckande tak, till exempel markis eller segelduk
  • om din pergola ska ha en täckt vägg.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.