barn som hoppar i en pool

Pool och pooltak

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Du behöver bygglov om du vill

  • sätta upp pooltak eller poolskydd om människor kan vistas i vattnet under taket.

Du behöver marklov om du vill

  • schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Du kan behöva andra tillstånd

  • om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det till VA-enheten i Gnesta kommun.

Handlingar som krävs inför ansökan:

  • Ansökan
  • plan- och sektionsritningar
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.