rivning av hus

Rivningsanmälan /rivningslov

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva göra en rivningsanmälan eller ansöka om rivningslov.

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • riva en enkel byggnad, eller del av byggnad, som får byggas utan bygglov eller anmälan inom detaljplanelagt område
 • riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad, men ligger utanför detaljplanelagt område.

Du behöver alltid rivningslov om du vill

 • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område
 • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område.
 • flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov).

Handlingar som krävs inför anmälan eller ansökan:

 • Anmälan eller ansökan
 • situationsplan på tomtkarta
 • äldre ritningar eller fotografier på byggnaden som ska rivas
 • beskrivning av projektet
 • förslag på kontrollplan
 • rivningsplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.