stor skylt i vägkant

Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp

 • en skylt som är högst 1 kvadratmeter.
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning
 • orienteringstavlor som är max 2 kvadratmeter
 • ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett sjövägmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikförordningen
 • en mindre byggskylt i enlighet med Sollentuna kommuns ”Riktlinjer för etablering med mera på byggarbetsplatser”
 • en skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

 • Ansökan
 • situationsplan på tomtkarta
 • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • en detaljritning av skylten i skala 1:100
 • förslag på kontrollplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.