solceller på tak

Solceller/solfångare

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken.

Du behöver alltid bygglov om

 • det du vill utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • kommunen har bestämt i detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov
 • din fastighet befinner sig inom detaljplanelagt område och ingår i ett särskilt värdefullt område.

Du behöver alltid göra en anmälan om

 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för installation av solpaneler/solfångare

 • Ansökan
 • förslag till kontrollplan
 • situationsplan på tomtkarta
 • fasadritning i skala 1:100
 • tillverkarens specifikation av solcellerna / solfångaren.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.