hus med byggställningar

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus

Om du vill göra en ändring på din byggnad som innebär att du bygger ut eller bygger till något, kan du behöva bygglov.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
  • bygga ovanpå befintlig byggnad
  • bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak.

Du behöver inte bygglov för en attefallstillbyggnad

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked. Läs mer på sidan om attefallstillbyggnad, se relaterad information.

Handlingar som krävs inför ansökan om bygglov:

  • Ansökan
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan av kontrollansvarig (om det du vill göra är lite mer omfattande).

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.