växthus

Växthus

Växthus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus som beroende på storlek och placering kan behöva anmälan eller bygglov.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15 kvadratmeter anmälan och bygglovsfritt, se relaterad information
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30 kvadratmeter kräver anmälan, se relaterad information.

Du behöver bygglov om du vill

  • Bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen ovan.