Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns ett antal åtgärder som kräver en anmälan som till exempel attefallsbyggnad, hissinstallation eller installation av eldstad. Men också ändringar som påverkar ventilation och brandskydd.

Exempel på ändringar du vill göra som kräver en anmälan och inte ett bygglov kan vara att du installerar en eldstad, ny installation eller ändring av ventilation. Ändrar planlösningen avsevärt, ett exempel på avsevärt ändrad planlösning är att slå ihop eller dela på lägenheter. Du behöver även göra en anmälan vid ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i din byggnad

Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad är:

  • förändrad brandcellsindelning
  • nya dörrar i en brandcellsgräns
  • förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
  • brandgasventilation som monteras ned eller tas ur drift
  • förändringar av brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt
  • brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem
  • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.