Eldstad och rökkanal  

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker installera eller byta din eldstad.

När du installerar ny eller ändrar en befintlig eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Innan du får påbörja installationen av eldstaden behöver du ett startbesked. Som eldstad räknas bland annat braskamin, värmepanna, kakelugn, vedspis och kolgrill. Byte av kassett eller rökkanal kräver också anmälan. Om rökkanalen eller skorstenen dras på utsidan av fasaden måste du också ansöka om bygglov. När installationen är klar ska du lämna in de handlingar/intyg som beslutet anger, bland annat ett intyg på att en sakkunnighetskontroll är utförd gällande brandskyddet av eldstaden/rökkanalen, inklusive tillträdesanordningar på tak. När begärda handlingar/intyg kommit in till byggnadsnämnden utfärdar vi ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked kan du börja använda din eldstad/rökkanal.