Eldstad och rökkanal  

I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan.

Du behöver göra en anmälan om du vill

• installera någon form av eldstad eller skorsten
• göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal, se relaterad information.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

Hur du skickar in din anmälan

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst, se relaterad information. I en del butiker där du köper din eldstad kan du få hjälp med din anmälan.

Handläggningstid och process

När förvaltningen mottagit din ansökan och den har blivit registrerad kommer du få ett mottagningsbevis inom 5 dagar. Det innehåller ditt ärendenummer och vem som blir din handläggare och dennes kontaktuppgifter.

Inom 15 arbetsdagar från att din anmälan registrerats kommer din handläggare informera dig om ditt ärende behöver kompletteras eller om det är komplett för prövning.

När du har fått en bekräftelse på att ärendet är komplett kommer du att få ett beslut inom 4 veckor. I vissa fall kan vi komma att behöva förlänga handläggningstiden i ytterligare 4 veckor vilket i så fall kommer att motiveras i ett separat beslut.

Håller vi inte handläggningstid på 4 veckor, alternativt 8 veckor vid förlängning, kommer din avgift att reduceras med 20% per överskriden vecka.

Tänk på att!

Du får inte påbörja installationen innan du har fått startbesked.

Du får inte börja använda din eldstad innan du har fått slutbesked (beslut om att ta eldstaden i bruk). Detta får du i regel efter du har skickat in:

  • Ifylld och underskriven kontrollplan
  • Besiktningsprotokoll från sotare

Detta kan du skicka in via e-post via länken nedan eller via vanlig postgång.