Karta över området Sigtuna i Gnesta.

Mobilmast i Gnesta

Kommunen har mottagit en ansökan om bygglov för en 42 meter hög mobilmast i Gnesta.

Masten och tillhörande teknikbyggnad planeras att byggas för att förbättra mobilnätet i området och placeringen är tänkt cirka 13 meter västerut från det vita vattentornet i Gnesta.

Ritning av den tänkta mobilmasten i Gnesta.

Se större bild av mastens fasadbeskrivning. Pdf, 180.3 kB.

Lämna synpunkter senast 28 mars

Vill du lämna synpunkter och yttrande om bygglovet ska du skicka det till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 28 mars 2023.

E-post: byggomiljo@gnesta.se

I ärende gällande mobilmasten i Gnesta anger du BYGG.2022.344 i ämnesraden.

För postadress, information eller ta del av fler handlingar, se kontakt.