Karta som visar platsen där den nya mobilmasten är tänkt att byggas.

Mobilmast i Gnesta

Kommunen handlägger ett bygglov för en 42 meter hög mobilmast i Gnesta.

Masten och tillhörande teknikbyggnad planeras att byggas för att förbättra mobilnätet i området och placeringen är tänkt cirka 30 meter västerut från det vita vattentornet i Gnesta.

Vid frågor

Har du frågor om bygglovet för mobilmasten vid vattentornet kontaktar du kommunens bygglovsenhet.

Skriv BYGG.2022.344 i ämnesraden.

För e-postadress, postadress, information eller ta del av fler handlingar, se kontakt.

Ritning av den tänkta mobilmasten i Gnesta.