Pumpstation i Björnlunda

Kommunen har mottagit en ansökan om bygglov för en pumpstation om ca 11 kvadratmeter på del av fastigheten Skenda 1:3 (Korsbacken).

Åtgärden ligger inom ett område som omfattas av detaljplan P 73-7. Enligt den är den avsedda platsen avsedd för park eller plantering.

Som berörd ges du tillfälle att yttra dig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ett eventuellt yttrande ska vara bygglovsenheten tillhanda senast den 11 april 2022. Markera yttrandet med ärendes diarienummer som är BYGG.2022.022.

Ni kan med fördel skicka ert svar till bygglov@gnesta.se

För mer information eller ta del av fler handlingar. Kontakta bygglovsavdelningen. Se kontakt. Länk till annan webbplats.