Markarbete och trädfällning

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker ändra marknivåer.

Du behöver marklov för markarbeten som ändrar marknivån med en halv meter eller mer på din fastighet, om den ligger inom ett område med detaljplan. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker nivån, eller om du vill gräva en grop för att bygga något. I vissa detaljplaner finns det också bestämmelser om att marklov behövs för mindre markförändringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet

Om du ska bygga något behövs inget separat marklov, utan det ärendet hanteras då i bygglovet.

Ibland kan det krävas marklov för trädfällning. Det står i så fall i den detaljplan som gäller för ditt område.

Hur du går tillväga och vilka handlingar du behöver för att söka marklov kan du läsa om under Bygglovsprocessen, se relaterad info.