Rivningslov

Syftet med rivningslov är att Samhällsbyggnadsnämnden ska göra en bedömning om byggnaden bör bevaras. Anledningar till att viss bebyggelse bör bevaras kan bland annat vara byggnadens eller bebyggelsens historiska eller kulturhistoriska värde.

Du måste ha rivningslov om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanerat område eller område som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö. Om rivningslov inte krävs så behöver du oftast ändå göra en anmälan för rivning om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. Kravet på anmälan gäller tex. inte komplementbyggnader, skärmtak och ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område.

Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kontakta kommunen.