Ändring av byggnad

Gäller alla former av fasadändringar, kan även vara ändrad planlösning, konstruktion, ventilation eller vatten och avlopp

För alla former av fasadändringar gäller bygglov (om du bor inom detaljplan eller kulturellt värdefulla områden). Ute på landet krävs normalt inte lov för fasadändring. En fasadändring kan vara ändring av fönster och dörrar, måla om fasaden, ändra taktäckningsmaterial och färg, glasa in en balkong eller uterum och dylikt.

Handlingarna du kommer behöva vid en bygglovsansökan är:

  • Ansökningsblankett, denna bildas automatiskt när du gör en ansökan via vår e-tjänst, se relaterad information.
  • Planritning, tänk på att visa vilken del som är befintlig och vilken del som är tillkommande. Det kan vara aktuellt med möbleringförslag så att vi ser vad utrymmet ska användas till.
  • Fasadritning, tänk på att visa vilken del som är befintlig och vilken del som är tillkommande.
  • Sektionsritning, tänk på att ange invändig rumshöjd.
  • Situationsplan, rita ut tillbyggnaden på situationsplanen och ange mått till fastighetsgräns.


Är det möjligt för dig att få startbesked i samband med lovet? Kolla med din bygglovshandläggare, du ska då även komplettera in ansökan med:

  • Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på anslutning till befintlig konstruktion.
  • Teknisk beskrivning, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på anslutning till befintlig konstruktion.


Andra typer av ändringar

Om du väsentligt ska ändra planlösning, konstruktion, ventilation eller vatten och avlopp då kommer det krävas en anmälan. En anmälan kräver samma handlingar som ett bygglov, skillnaden blir att du får ett startbesked som inte är kopplat till ett bygglovsbeslut. Andra handläggningstider gäller även för anmälan.


För en förklaring av vad alla dessa handlingstyper är, gå upp en nivå till "Exempelhandlingar". För konkreta exempelhandlingar och hur de kan se ut se länk längst ner på sida, se relaterad information.