Komplementbyggnad

Vilka handlingar behöver jag för nybyggnad av komplementbyggnad?

Vad är en komplementbyggnad?

Det kan vara ett förråd, gästhus, garage, växthus, uteroom, poolhus, bastu eller dylikt. Det ska vara ett komplement till det befintliga bostadshuset.


Handlingarna du kommer behöva vid en bygglovsansökan är:

- Ansökningsblankett, denna bildas automatiskt när du gör en ansökan via vår e-tjänst, se relaterad information.

- Planritning, kan vara aktuellt med möbleringförslag så att vi ser vad utrymmet ska användas till.

- Fasadritning

- Sektionsritning

- Situationsplan, tänk på att alla befintliga byggnader ska ritas in på ritningen så att det överensstämmer med verkligheten.


Är det möjligt för dig att få startbesked i samband med lovet? Kolla med din bygglovshandläggare, du ska då även komplettera in ansökan med:

- Förslag till kontrollplan

- Teknisk beskrivning


För en förklaring av vad alla dessa handlingstyper är, gå upp en nivå till "Exempelhandlingar". För konkreta exempelhandlingar och hur de kan se ut se länk längst ner på sida, se relaterad information.