Nybyggnation

Detta avsnitt gäller nybyggnad av enbostadshus, andra typer av byggnader på fastigheter där det inte finns enbostadshus

Handlingarna du kommer behöva vid en bygglovsansökan är:

 • Ansökningsblankett, denna bildas automatiskt när du gör en ansökan via vår e-tjänst, se relaterad information.
 • Planritning, kan vara aktuellt med möbleringförslag så att vi ser vad utrymmet ska användas till. 
 • Fasadritning
 • Sektionsritning, tänk på att ange invändig rumshöjd
 • Situationsplan
 • Anmälan om kontrollansvarig


När det är dags för dig att börja bygga kommer du behöver ha tekniskt samråd inför att du vill ha startbesked. Din byggnadsinspektör bedömer vilka handlingar som krävs i varje enskilt fall med de vanligaste är:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar (tekniska ritningar)
 • Färdigställandeskydd (för privatpersoner vid ärenden avseende enbostadshus)
 • Energibalansberäkning
 • Brandskyddsbeskrivning (vid ärenden för verksamheter samt flerbostadshus)
 • Tillgänglighetsbeskrivning (vid ärenden för verksamheter samt flerbostadshus)

För en förklaring av vad alla dessa handlingstyper är, gå upp en nivå till "Exempelhandlingar". För konkreta exempelhandlingar och hur de kan se ut se länk längst ner på sida, se relaterad information.