Tillbyggnad

Kan vara tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, tillbyggnad av komplementbyggnader eller tillbyggnad av andra typer av byggnader

Handlingarna du kommer behöva vid en bygglovsansökan är:

  • Ansökningsblankett, denna bildas automatiskt när du gör en ansökan via vår e-tjänst, se relaterad information.
  • Planritning, tänk på att visa vilken del som är befintlig och vilken del som är tillkommande. Det kan vara aktuellt med möbleringförslag så att vi ser vad utrymmet ska användas till. 
  • Fasadritning, tänk på att visa vilken del som är befintlig och vilken del som är tillkommande.
  • Sektionsritning, tänk på att ange invändig rumshöjd.
  • Situationsplan, rita ut tillbyggnaden på situationsplanen och ange mått till fastighetsgräns.


Är det möjligt för dig att få startbesked i samband med lovet? Kolla med din bygglovshandläggare, du ska då även komplettera in ansökan med:

  • Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på anslutning till befintlig konstruktion.
  • Teknisk beskrivning, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på anslutning till befintlig konstruktion.


För en förklaring av vad alla dessa handlingstyper är, gå upp en nivå till "Exempelhandlingar". För konkreta exempelhandlingar och hur de kan se ut se länk längst ner på sida, se relaterad information.