Närbild på en gräsmatta i solsken med ett hus i bakgrunden

Vår/sommar 2021

Varmare väder och soliga dagar gör ofta att det börjar klia i fingrarna för att bygga om hemma, i trädgården eller kanske på lantstället. Bor man i en- och tvåbostadshus finns det lovfria åtgärder men beroende på vad du ska göra och var i kommunen du bor kräver många åtgärder ett bygglov eller en godkänd anmälan innan man får börja.

Alla lovfria åtgärder förutsätter att du inte bor i ett värdefullt område avseende kulturmiljö, naturvärden, strandskydd, nära fornlämningar eller likande intresseområden. Bor du till exempel på Gnestahöjden, i Hammersta eller i närheten av något utav våra vackra slottsområden måste du alltid kontakta oss för bedömning avseende den åtgärd du vill göra på din tomt/hus.

Fasadändring

  • Ändra fasaden (måla om, byta panel osv.)
  • Ändra, lägga till, flytta eller ta bort fönster och dörrar
  • Glasa in en balkong eller befintlig altan med skärmtak

Fasadändring är inte alltid lovpliktigt, men beroende på förändringens omfattning och hur området ser ut behöver man göra en bedömning beroende på åtgärd. Att glasa in en altan tillexempel medför en utökad bruttoarea på fastigheten, det måste då rymmas inom byggrätten som råder för din fastighet för att vi ska kunna bevilja denna åtgärden. Navigera i menyn till vänster för mer information kring lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.

Altan

Reglerna för altaner kan vara svåra att tolka så hör hellre av dig en gång för mycket för att se om det du har tänkt göra innebär en lovansökan. Nedan följer beskrivning av alternativ som är lovfria och innefattas du inte av det behöver du ansöka om bygglov.

Altangolv som är lägre än 1,8 meter och är placerad inom 3,6 meter från bostadshuset samt är minst 4,5 meter från fastighetsgräns är en lovfri åtgärd. Är altanen placerad längre ifrån huset måste altangolvet vara lägre än 1,4 meter, detta kan byggas intill tomtgräns. För att läsa mer om altaner, se relaterad information.

Tillbyggnad

Bor du inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse föreligger lovplikt för de allra flesta tillbyggnader. Tillbyggnaden måste rymmas inom byggrätten för din fastighet för att ett beviljat lov ska vara möjligt. Har du redan uppnått denna finns attefallstillbyggnad om 15 kvadratmeter bruttoarea som man får bygga utöver tillåten byggrätt. En attefallsåtgärd kräver anmälan. Navigera i menyn till vänster för mer information kring lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.

Utanför detaljplan, "på landet", är det ofta lovbefriat för mindre tillbyggnader, detta i förhållande till hur stor huvudbyggnad du har. Dubbelkolla alltid med oss innan du påbörjar din åtgärd vad som gäller i just ditt fall. Navigera i menyn till vänster för mer information kring lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.

Nybyggnad

Gästhus, Växthus, Förråd, Garage, Poolhus, Bastu

Bor du inom detaljplanerat område eller sammanhållenbebyggelse föreligger lov- eller anmälningsplikt för alla nybyggnader. Undantaget är friggebodsåtgärden vilket innebär en komplemtnbyggnad om max 15 kvadratmeter och ha en nockhöjd om max 3 meter. Denna måste placeras minst 4,5 meter från fastihetsgränsen eller att berörd granne medger närmare. Är du granne med kommunal mark kan ett medgivande inte utfärdas så då måste du placera byggnaden minst 4,5 meter från gränsen eller söka bygglov för åtgärden.

Utanför detaljplan, "på landet", är det ofta lovbefriat för mindre komplementbyggnader, detta i förhållande till hur stor huvudbyggnad du har. Dubbelkolla alltid med oss innan du påbörjar din åtgärd vad som gäller i just ditt fall. Navigera i menyn till vänster för mer information kring lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.

Pool

Är inte en lovpliktig åtgärd om inte markförhållandena på tomten förändras. Pooltak under 1,7 meter anses inte vara lovpliktigt.

Staket

Ett lovfritt staket som uppförs vid fastighetsgräns och har ett tätt utförande får ha en höjd om max 110 cm. Har staketet mer än 50% genomsläpplighet är det också en lovfri åtgärd och kan utföras på valfri höjd.

Plank är alltid lovpliktigt oavsett var du bor och hur det utförs.

Skärmtak

Skärmtak kan exempelvis vara ett tak över entrén eller tak över en altan. För en- och tvåbostadshus är det lovfritt att uppföra sammanlagt max 15 kvadratmeter skärmtak på tomten. Ska du bygga större eller fler skärmtak än 15 kvadratmeder råder lovplikt, tillkommande area kan då vara en del av byggrätten och måste rymmas inom denna för att lov ska kunna beviljas. Navigera i menyn till vänster för mer information kring lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.