Energi, klimat och rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Vi vänder oss till privatpersoner, företag, föreningar (även bostadsrättsföreningar) och organisationer.  

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Vi ger opartiska råd och hjälper dig att hitta den bästa tekniska lösningen som passar dina förutsättningar.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • Minska energianvändningen i din bostad eller lokal.
  • Sänka dina energikostnader.
  • Optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem.
  • Minska din klimatpåverkan- vilka val är mest effektiva och passar din livsstil bäst?
  • Få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.
  • Få tips och råd kring solel och solvärme.
  • Få tips och råd kring elbilar och laddning.

Vi ger råd via telefon, e-post och personliga besök. Se kontaktuppgifter.