Enskilt vatten och avlopp

Fastigheter som ligger utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av enskilt vatten och avlopp.

Ett enskilt avlopp eller enskilt vatten är ett avlopp eller en dricksvattenanläggning som inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet.

Du hittar mer information om både enskilt vatten och avlopp under relaterad info.

Kontakta bygg och miljöenheten om enskilt vatten och avlopp

Om du har några frågor om enskilt dricksvatten och avlopp så ska du kontakta bygg och miljöenheten. Du når dem via växeln på telefonnummer 0158 - 275 000.