Kompostering

Vill du ha en kompost på din fastighet ska du anmäla det till miljöenheten. Läs mer om kompostering av hushållsavfall.

Vad är kompostering?

  • Matrester och organiskt material bryts ner av mikroorganismer och maskar.
  • Det bildas en jordprodukt med mycket näring.
  • Använder du kompostjorden så har du förvandlat ditt avfall till en resurs!

Anmäl din kompost

Vill du starta en kompost för hushållsavfall ska du anmäla det till miljöenheten. Blanketten hittar du under Relaterad info. Din kompost ska vara:

  • Sluten
  • Skadedjurssäker
  • Anpassad för åretruntbruk

Det är fastighetsägaren som ska skicka in anmälan. Det går bra att du som hyr din bostad skickar in anmälan om du samtidigt skickar in en fullmakt från fastighetsägaren. Om du nyligen blivit ägare av fastigheten är det bra om du skickar med någon handling som styrker det.

På samma blankett som anmälan kan du ange om du önskar få ditt hushållsavfall hämtat mer sällan. Du kan få hämtning var fjärde vecka till ett reducerat pris.

Är ni flera som delar på en kompost, så kallad samkompostering, ska båda fastigheterna skicka in en anmälan till miljöenheten. Tänk på att behållaren ska vara tillräckligt stor. Glöm inte att skriva med i anmälan att den gäller samkompostering samt på vilken fastighet komposten ska placeras.