Uppvärmningssystem

Om du ska installera en värmepump ska du först göra en anmälan. Har du en oljecistern ska den besiktigas med jämna intervall. Läs mer om vad som gäller för de olika uppvärmningssystemen.

Värmepump

 • Vill du skaffa berg- mark eller sjövärme måste du anmäla det skriftligen till miljöenheten i god tid innan. Det är en anmälningspliktig verksamhet där du fyller i e-tjänsten nedan.
 • Miljöenheten kan ha synpunkter på din anmälda placering, vilken ska utföras enligt Normbrunn 16, för att minska påverkan på grundvatten och miljön.
 • En värmepump kan ta värme ifrån berg, jord eller vatten.
  En värmepump som tar värme från luft, så kallad luftvärmepump behöver inte anmälas.

Oljecistern

Har du en oljecistern ska den besiktigas med olika intervall, beroende på typ och storlek.

Besiktning

 • Alla oljecisterner, både de som finns i marken och de som finns ovanför, ska genomgå återkommande besiktningar.
 • Det ska vanligen ske vart 6:e alternativt vart 12:e år, beroende på typ.
 • Med besiktningar förebygger man att oljeutsläpp sker på grund av till exempel rostskador.
 • Besiktningen ska utföras av ett godkänt företag. En kopia av besiktningsrapporten ska skickas till miljöenheten på kommunen.

Godkända företag för cisternkontroll kan du få från miljöenheten eller på Swedacs hemsida, se länk under Relaterad info.

Ta en cistern ur bruk

En cistern som ska tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Påfyllnings- och avluftningsrör ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas av misstag. När du slutat att använda en cistern ska du fylla i blanketten under Relaterad info och lämna in den till miljöenheten.

Frågor och svar

Vad ska jag tänka på innan jag köper och installerar min vedpanna/kamin? 

 • Ta kontakt med plan- och byggenheten i kommunen och hör vad som gäller för ditt bostadsområde. Bygganmälan krävs för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ändring av skorsten eller panna. Du behöver oftast ett bygglov för ett större bränsleupplag på tomten.
 • Byter du från en oljepanna till ved/pelletsbrännare så måste du se till att oljecisternen rengörs, plomberas och eventuellt tas bort. Du ska också skicka in ett skrotningsintyg till miljöenheten. Ta gärna kontakt med miljöenheten för mer information.
 • Köp en vedpanna/kamin som vid bra eldningsteknik ger låga utsläpp av luftföroreningar.
 • Bestäm storlek på panna och ackumulatortank utifrån ditt värmebehov.
 • Kontakta din sotare och hör så att den anläggning du vill installera är lämplig att ansluta till din nuvarande skorsten.

Jag eldar redan med fasta bränslen, hur kan jag förbättra min eldningsteknik?
 

 • Om din panna inte är kopplad till en ackumulatortank så gör det så fort som möjligt!
 • Ta dig tid och försök "lära känna din anläggning". Rökplym, lukt och sotbildning samt rökgastemperatur ger en bra bild om hur du eldar.
 • Använd aldrig fuktig ved!
 • Om din panna är kopplad till en ackumulatortank så är det bättre att elda rejält på morgon och kväll än att småelda under hela dagen.
 • Se till att du har en god lufttillförsel.