Varmvattenberedare

Vid installation av varmvattenberedare är det viktigt att leverantören får rätt förutsättningar gällande vattenkvaliteten för att välja en produkt med rätt korrosionsskydd.

På kommunens webbsida publiceras vattenprover för kommunens fyra olika vattenverk, se relaterad information.

Provtagningsresultaten finns längst ned på varje vattenverks webbplats.

Låt leverantören få ta del av analysen för det vattenverk din fastighet är uppkopplat till, så de har möjlighet att välja en produkt som passar för just dina förutsättningar.