Växtlighet utmed gata eller trottoar

Du, som har växtlighet mot gata eller trottoar, behöver tänka på att klippa växtligheten för att förbättra trafiksäkerheten. Då kan du också rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och efter sommaren kan rädda liv. Om du har växtlighet utmed tomtgräns behöver du tänka på vad du kan göra för att förbättra trafiksäkerheten och förebygga olyckor. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Du som har en hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet.Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana: minst 2,5 meter
 • över cykelväg: minst 3,2 meter
 • över körbana: minst 4,6 meter

Råd och tips vid plantering

Planera noggrant:

 • Vilken typ av häck skall du ha? Skall den vara friväxande eller klippt, hög eller låg, vintergrön eller lövfällande?
 • Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skydda från insyn, för att skydda mot vinden?
 • Har du tid att sköta din häck eller skall den sköta sig själv? Och hur stor plats får den ta?

Plantera så här:

 • Sätt häcken minst 60 centimeter innanför tomtgränsen mot gatan eller gångbanan.
 • Plantorna skall normalt vara cirka stycken 3 på varje löpmeter.
 • Samråd med din granne om en gemensam häck eller be om dennes syn på det du tänker plantera.

Vårda din nysatta häck:

 • Vinterklippningen gör du redan i februari–mars.
 • Sommarklippningen gör du bäst i juli.
 • Bok, avenbok, gran och tuja skall du inte toppa förrän de har nått rätt höjd.
 • Tycker du marken mellan din häck och tomtens gräns verkar tom och öde? Pröva då med en marktäckande låg växt. Eller lägg några rader med kuller- eller gatsten. Släpp fantasin loss!
 • Tänk på att stora träd och buskar bör placeras minst två meter innanför tomtgränsen.

Vid frågor om häckar och klippning

Har du frågor om klippning av häck kan du kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.