OVK - obligatoriska ventilationskontroll

Här kan du läsa vad som gäller kring ventilation och vad OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär.

Inomhusklimat

Dåligt inomhusklimat kan ge hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. Även höga halter fukt i själva byggnaden och i inneluften bidrar.

För att undvika problem med inomhusluften ska ägaren till vissa byggnader kontrollera ventilationssystemet.

För vilka gäller inte kravet?

  • En- och tvåbostadshus med självdragsventilation
  • En- och tvåbostadshus med mekanisk från- och tilluftsventilation.
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.
  • Industribyggnader eller byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
  • Fritidshus och obebodda bostadsbyggnader.

Intervall för kontroll

Följande intervall gäller för kontrollen:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande - 2 år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT-ventilation - 3 år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F-ventilation - 6 år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med S-ventilation - 9 år

Småhus

Äger du ett småhus där från- och tilluften regleras med hjälp av fläktar, ska du låta en behörig besiktningsman göra en första kontroll av systemet.