Anmäla hälsoskydds- och miljöproblem

Om du har problem med miljön i din bostad eller utomhus kan du anmäla det till miljöenheten. Det kan handla om nedskräpning, buller eller föroreningar i mark och vatten.

Innan du skickar en anmälan till oss är det bra om du försöker lösa det med den som har orsakat problemen.

Vi kan hantera följande typer av klagomål:

Du kan göra en anmälan till oss om du har problem med miljön inomhus eller utomhus. Exempel på störningar är:

  • Buller
  • Lukt
  • Ventilationsproblem
  • Läckage av miljöfarliga ämnen
  • Nedskräpning

Vi kan inte hjälpa dig med: 

  • Grannosämja
  • Djur som far illa
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Problem med inomhusmiljön i ditt egna hem.

Om du har problem med miljön i din hyresbostad som kan innebära en olägenhet för den boendes hälsa, ska du i första hand göra en anmälan till din hyresvärd. Under Relaterad info finns en blankett som du kan använda. Har din hyresvärd en egen blankett så kan du skicka med denna som en bilaga,alternativt uppge ett nummer på felanmälan.

Din hyresvärd ska alltid få minst tre veckor på sig att bemöta ditt klagomål innan du gör din anmälan till oss.

Anonymitet

Vill du vara anonym är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Det gäller även klagomål via mejl där namn framgår av mejladressen. Det beror på att alla handlingar som kommer in till oss är offentliga och kan läsas av allmänheten. Vill du vara anonym kan vi inte återkomma till dig med frågor eller resultatet.

Vad händer sen?

När vi har fått din anmälan skickar vi ett brev till den som den är riktad mot. Vi bifogar ett svarsbrev som de ska fylla i och skicka tillbaka. Efter det gör vi en bedömning om klagomålet kan lösas utan vår hjälp eller om vi behöver åka ut på inspektion. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende.