Laxne badplats

Badvattenkvalitet

I Gnesta finns det sex kommunala badplatser där vattnet regelbundet kontrolleras.

  • Gnesta kommun tar regelbundet prover.
  • Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst.
  • Prover tas en gång i månaden under badsäsongen med undantag för Klämmingsbergsbadet och Frösjöstrand där provtagning görs varannan vecka.

Vill du veta hur badvattnet är kan du läsa på Havs- och Vattenmyndighetens sida. Där hittar du även information om algblomning. Se Relaterad information.

Frågor och svar om badvatten

Påverkas badvattenkvaliteten när det regnat kraftigt?

Ja, den försämras sannolikt. Det beror på att när det regnar så ökar markavrinningen och bottensedimenten kan virvla upp och grumla vattnet. Läckage från kringliggande marker ökar också. Många fåglar som finns i närheten av eller på badplatsen kan också påverka badvattnet negativt.

Innebär grumligt vatten alltid en risk för förhöjda bakteriehalter?

Nej, inte alltid. Vatten som är brunt innehåller naturligt humusämnen som är ofarliga att bada i. I dessa sjöar kan det också, med vindens och vågornas hjälp, bildas ett vitt skum vid strandkanten. Så länge skummet inte luktar konstigt går det bra att bada. Om det luktar kan skummet bero på utsläpp av kemikalier och då ska du undvika att bada.
 
Grumlighet i vattnet kan också bero på algblomning. Är ytan mer eller mindre gulgrön bör varken du eller till exempel din hund bada i sjön.

Kan jag bada om provsvaret visar otjänligt resultat?

Vid otjänligt resultat ställs en skylt om avrådan för bad upp vid badplatsen. Avrådan innebär inte att det är förbud att bada. Du kan bada, men bör undvika att svälja vatten eftersom det finns risk att du blir sjuk och kan få magont, diarré eller kräkningar. Du kan även få hudirritationer som klåda, utslag, öroninfektion eller infektioner i sår av vattnet. Barn och hundar avråds starkt från att bada när vattnet är otjänligt eftersom risken är större att de sväljer vatten.

När ett vattenprov visar på otjänligt innebär det att vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad till dess att nya prover visar att det går att bada. När en badplats visar otjänligt prov tas ett omprov så fort som möjligt. Kommunen avråder alltid från bad fram till dess att vattenkvaliteten förbättras.

Visar ett prov på tjänligt vatten eller tjänligt med anmärkning tas avrådan bort.

Vad gör kommunen?

Samhällsbyggnadsavdelningen övervakar sommartid vattenkvaliteten vid kommunens officiella strandbad genom att ta prover på bakterier vid de olika badplatserna. Inspektörerna kontrollerar bland annat vattnets temperatur och förekomst av avfall samt annat som kan påverka badvattenkvaliteten.

Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker). Vid algblomning kan alger producera sjukdomsframkallande toxiner. Vattnet kan också innehålla mikroorganismer eller parasiter som du kan bli sjuk av. Dessa är dels naturligt förekommande och kan dels komma från olika föroreningar och utsläpp