Badvattenkvalitet

I Gnesta finns det sex kommunala badplatser där vattnet regelbundet kontrolleras.

  • Gnesta kommun tar regelbundet prover.
  • Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst.
  • Prover tas en gång i månaden under badsäsongen med undantag för Klämmingsbergsbadet och Frösjöstrand där provtagning görs varannan vecka.

Vill du veta hur badvattnet är kan du läsa på Havs- och Vattenmyndighetens sida. Där hittar du även information om algblomning. Se relaterad information.

Frågor och svar om badvatten

Påverkas badvattenkvaliteten när det regnat kraftigt?

Ja, den försämras sannolikt. Det beror på att när det regnar så ökar markavrinningen och bottensedimenten kan virvla upp och grumla vattnet. Läckage från kringliggande marker ökar också. Många fåglar som finns i närheten av eller på badplatsen kan också påverka badvattnet negativt.

Innebär grumligt vatten alltid en risk för förhöjda bakteriehalter?

Nej, inte alltid. Vatten som är brunt innehåller naturligt humusämnen som är ofarliga att bada i. I dessa sjöar kan det också, med vindens och vågornas hjälp, bildas ett vitt skum vid strandkanten. Så länge skummet inte luktar konstigt går det bra att bada. Om det luktar kan skummet bero på utsläpp av kemikalier och då ska du undvika att bada.
 
Grumlighet i vattnet kan också bero på algblomning. Är ytan mer eller mindre gulgrön bör varken du eller till exempel din hund bada i sjön.

Kan jag bada om provsvaret visar otjänligt resultat?

Nej. Vid otjänligt resultat sätts en skylt om badförbud upp. Ett omprov tas alltid om det senaste provet varit otjänligt och badförbudet tas bort när provet visar att vattnet är tjänlig igen.