Algblomning i sjön.

Information om algblomning

Då växtplankton förekommer i stora mängder kallar man det för algblomning. Detta sker varje år och särskilt under varma, stilla och soliga dagar.

Algblomning har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Vattnet färgas och kan bli grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. Algmassorna kan ge upphov till grumligt vatten eller till mindre och större ansamlingar på ytan.

Ofta är det blågrönalger, som även kallas för cyanobakterier som blommar. Dessa alger kan vara giftiga för människor och djur. Då algerna dör och bryts ned frigörs gifterna från de blågröna algerna. Vid strandkanten och på grunt vatten är nedbrytningen som störst.

Bada inte vid tecken på algblomning

Du kan inte se med blotta ögat om en algblomning är giftig eller inte. Därför bör du undvika kontakt och bad med blomningar. Särskilt barn och djur bör hållas borta från vattnet och strandkanten vid blomning.
Barn får lätt kallsupar och kan bli sjuka och djur kan inte känna att vattnet är giftigt och kan få i sig höga doser av alggifter och bli allvarligt sjuka. Vanliga symptom på förgiftning hos människa är illamående, hudirritationer, ögonbesvär, mag- och tarmproblem och feberattacker. Om du får symptom eller på annat sätt känner dig dålig efter bad i vatten med mycket alger bör du kontakta läkare.

Djur som fått i sig alggifter brukar få kräkningar och diarré. Kontakta veterinär för att få snabb behandling. Om djuret har badat i en algblomning bör det sköljas av och torkas för att undvika att få i sig alggifter genom att slicka sin päls.