Lägereld

Detta gäller kring eldning

Varje år mellan 1 maj och 1 oktober är det eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Detta beskrivs i kommunens lokala föreskrifter.

Kommunen har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla i januari 2024. Denna lagändring påverkade bland annat eldning av trädgårdsavfall, vilket innebar att du från och med i år antingen ska lämna ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen eller kompostera det hemma.

Kommunens föreskrifter har inte uppdaterats efter den nya avfallsförordningen trädde i kraft. Fram till nya föreskrifter är beslutade är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i enlighet med gällande föreskrifter som finns i kommunen. Läs de lokala föreskrifterna. Se relaterad information.

Kort om eldning i lokala föreskrifter

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåten endast från första oktober till och med första maj. För eldning på andra tider krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden.

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.