Lägereld

Detta gäller kring eldning

Varje år mellan 1 maj och 1 oktober är det eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Vill du elda när det normalt sett inte är tillåtet måste du kontakta bygg- och miljöenheten i Gnesta kommun först.

När du ska elda trädgårdsavfall måste det vara torrt avfall som kvistar och grenar. Gräs och löv kan orsaka mycket rök och bör därför inte eldas utan ska komposteras eller köras till en avfallsanläggning. Impregnerat virke får inte eldas.

Eldning sker alltid under eget ansvar. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att det inte leder till besvär för andra. Vi har alla ett ansvar att värna om vår utomhusluft. En felaktig eldning kan orsaka att en stor mängd nedsmutsning av vår luft sker.

Det är därför bäst för både vår miljö och för våra trädgårdar att vi komposterar trädgårdsavfall. Det allra bästa är om du kan lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningsgården. Trädgårdsavfall får endast slängas och komposteras på den egna fastigheten.

När får man elda?

Bor du i ett detaljplanelagt område är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under perioden 1 oktober till och med 1 maj, men du bör kontrollera att inte eldningsförbud råder. En annan förutsättning är att din eldning kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Både temperatur, lufttryck och väderlek kan påverka mängden partiklar som kan bli kvar över ett område. Ta hänsyn till dina grannar så att de inte blir störda av röken.

Utanför detaljplanelagt område bör man också tänka på att inte orsaka problem för sina grannar. Tidsmässigt får man då elda oftare.

Detta får du elda när det är torrt:

  • Kvistar
  • Löv
  • Annat trädgårdsavfall

Detta får du inte elda:

  • Hushållsavfall
  • Plast
  • Målat eller tryckimpregnerat virke
  • Spånskivor eller liknande material
  • Större mängder papper

Återvinningsgården tar emot ditt trädgårdsavfall

Det allra bästa är om du kan lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningsgården istället för att elda det.