Eldning

Detta gäller kring eldning

Från och med 17 juni kl. 12.00 är det eldningsförbud i Gnesta kommun. Förbudet gäller tills vidare. Eldningsförbudet betyder att eldning på marken inte är tillåten.

Du får inte elda med öppen låga utomhus

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden. Det gäller även eldning i tunna eller liknande även om den står på ett obrännbart underlag.

Du får använda fasta grillplatser och hemmagrillar, men inte engångsgrill

 • Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.
 • Du får använda fasta hemmagrillar som står på egna ben. De får inte vara i kontakt med marken eller är nära marken.
 • Du får inte använda engångsgrill.

Du kan se hur stor brandrisken är i appen Brandrisk Ute och titta på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats om eldningsförbud råder. Se relaterad info.

När det inte är eldningsförbud gäller detta

Varje år är det eldningsförbud mellan 1 maj och 30 september är det eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Vill du elda när det normalt sett inte är tillåtet måste du kontakta miljöenheten i Gnesta kommun först.

Utanför detaljplanelagt område gäller inte dessa begränsningar.

Detta får du elda:

 • Kvistar
 • Löv
 • Annat trädgårdsavfall

Detta får du inte elda:

 • Hushållsavfall
 • Plast
 • Målat eller tryckimpregnerat virke
 • Spånskivor eller liknande material
 • Större mängder papper

Återvinningsgården tar emot ditt trädgårdsavfall

Det allra bästa är om du kan lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningsgården istället för att elda det.

Senast publicerad 2019-06-17