Lägereld

Detta gäller kring eldning

Varje år mellan 1 maj och 30 september är det eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Vill du elda när det normalt sett inte är tillåtet måste du kontakta miljöenheten i Gnesta kommun först.

Utanför detaljplanelagt område gäller inte dessa begränsningar.

Detta får du elda:

  • Kvistar
  • Löv
  • Annat trädgårdsavfall

Detta får du inte elda:

  • Hushållsavfall
  • Plast
  • Målat eller tryckimpregnerat virke
  • Spånskivor eller liknande material
  • Större mängder papper

Återvinningsgården tar emot ditt trädgårdsavfall

Det allra bästa är om du kan lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningsgården istället för att elda det.