Eldning

Detta gäller kring eldning

Från den 29 juli kl 14.00 är det eldningsförbud. Grillning med försiktighet i särskilt iordningställda eldningsplatser är dock tillåtet.

Eldningsförbud

Med anledning av torrt väder infördes det eldningsförbud den 29 juli 2019. Grillning, i särskilt iordningställda eldningsplatser, ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All grillning sker på eget ansvar.

Du kan se hur stor brandrisken är i appen Brandrisk Ute och titta på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats om eldningsförbud råder. Se relaterad info.

När det inte är eldningsförbud gäller detta

Varje år mellan 1 maj och 30 september är det eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Vill du elda när det normalt sett inte är tillåtet måste du kontakta miljöenheten i Gnesta kommun först.

Utanför detaljplanelagt område gäller inte dessa begränsningar.

Detta får du elda:

  • Kvistar
  • Löv
  • Annat trädgårdsavfall

Detta får du inte elda:

  • Hushållsavfall
  • Plast
  • Målat eller tryckimpregnerat virke
  • Spånskivor eller liknande material
  • Större mängder papper

Återvinningsgården tar emot ditt trädgårdsavfall

Det allra bästa är om du kan lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningsgården istället för att elda det.

Senast publicerad 2019-07-29