Din inomhusmiljö

Din boendemiljö påverkas av bland annat temperaturer, ventilation, ljud och lukter. Här kan du läsa mer om boendemiljö och vad du kan göra om du upplever problem med den.

Inomhusmiljö

En tyst inomhusmiljö med ren luft och en behaglig temperatur är viktigt. Någon form av störning finns ofta men de ska vara så små som möjligt. Exempel på störningar kan vara:

  • Buller
  • Dålig ventilation
  • Fukt
  • Radon
  • Lukt

Temperatur

Om du upplever att du har problem i din bostad ska du i första hand vända dig till den som äger fastigheten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden är i bra skick.

Buller inomhus

Buller är ett oönskat ljud. Hur vi påverkas av buller beror på vilken typ av buller det handlar om, vilken styrka och vilka frekvenser det har, hur det varierar över tiden och när på dygnet det förekommer.

Ventilation och luftkvalitet

Inomhusluftens kvalitet beror både på kvaliteten på luften ute och på vilka föroreningar som avges inomhus. Byggnaden i sig, byggnadens inredning, matlagning, rökning, målarfärg och trämaterial kan avge ämnen som luktar och irriterar, även vid låga halter.

För att tillföra ren luft och föra bort den förorenade luften så ventilerar vi byggnader på olika sätt. I byggnader med dålig ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Dessutom kan höga luftfuktighetsnivåer uppstå.

En bra grundventilation som är anpassad till byggnadens verksamhet och en godkänd så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är viktigt för en god inomhusmiljö. Se mer under Relaterad Info.

Fukt

Fukt är en vanlig orsak till att en byggnad blir ohälsosam att vara i. Fukt kan orsaka kemiska processer i byggmaterial och inredning som kan vara dåliga för vår hälsa.

Fukt ökar också risken för att mikroorganismer, bakterier och svampar växer till och avger sporer eller andra ämnen som påverkar människor och djur. Är du känslig kan du till exempel utveckla astma. Eftersom mögel bara är en liten del av mikrobiella bakterier kan det vara möjligt att fuktskador förekommer utan att mögel är synligt.

För att minska risken för mikrobiell tillväxt, till exempel mögel, är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om inomhusmiljö och fukt. Se relaterad info.

Radon

Tätorten Gnesta är inte ett högriskområde för markradon. Trots det kan du ha radon som överskrider gränsvärdet i din bostad. Luften som finns i jorden innehåller nämligen alltid radon och om stora mängder luft kommer in från grunden i din bostad kan du få för höga värden radon.

Radon kan även komma från byggnadsmaterial eller dricksvatten, särskilt om du har en borrad brunn.

På boverkets webbplats radonguiden hittar du bra information om radon och när det är farligt. Du får också veta hur du mäter radon och hur du sanerar radon. Länk hittar du under Relaterad Info.