Din boendemiljö

Om du har problem med miljön i din bostad eller utomhus kan du anmäla det till miljöenheten. Det kan handla om nedskräpning, buller eller föroreningar i mark och vatten.

Innan du skickar en anmälan till oss är det bra om du försöker lösa det med den som har orsakat problemen.

Vi kan hantera följande typer av klagomål:

Du kan göra en anmälan till oss om du har problem med miljön inomhus eller utomhus. Exempel på störningar är:

 • Buller
 • Lukt
 • Ventilationsproblem
 • Läckage av miljöfarliga ämnen
 • Nedskräpning

Vi kan inte hjälpa dig med: 

 • Grannosämja
 • Djur som far illa
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Problem med inomhusmiljön i ditt egna hem.

Om du har problem med miljön i din hyresbostad som kan innebära en olägenhet för den boendes hälsa, ska du i första hand göra en anmälan till din hyresvärd.

Har din hyresvärd en egen blankett så kan du skicka med denna som en bilaga,alternativt uppge ett nummer på felanmälan.

Din hyresvärd ska alltid få minst tre veckor på sig att bemöta ditt klagomål innan du gör din anmälan till oss.

Anonymitet

Vill du vara anonym är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Det gäller även klagomål via mejl där namn framgår av mejladressen. Det beror på att alla handlingar som kommer in till oss är offentliga och kan läsas av allmänheten. Du kan vara anonym när du anmäler, men tänk på att du då inte kan få någon återkoppling i ärendet och i många fall kan vi då inte utreda ditt ärende om du inte uppger din adress, till exempel om det rör din boendemiljö.

Vi kan komma att skicka en kopia på din anmälan till den ansvariga parten för störningen.

Via kommunens e-tjänst kan du anmäla en olägenhet enligt miljöbalken.

Du kan till exempel anmäla olägenhet eller klagomål på:

 • Buller, exempelvis trafikbuller och buller från grannar
 • Inomhusmiljö, exempelvis drag, temperatur och ohyra
 • Utomhusmiljö, exempelvis nedskräpning och lukt
 • Nedskräpning utanför den egna fastigheten
 • Hygieniska verksamheter, exempelvis bristande hygienrutiner i en fotvårdsverksamhet
 • Miljöfarliga verksamheter, exempelvis bristande hantering av olja i en verkstad


Om du inte kan hitta ett alternativ som passar ditt klagomål, kan du få hjälp av kommunens servicecenter på telefon: 0158-275000.


Innan du anmäler olägenhet i e-tjänsten

Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen, till exempel fastighetsägaren, grannen eller verksamheten, som då har möjlighet att förbättra situationen. Om störningen kvarstår efter din kontakt kan du skicka in en anmälan till oss så handlägger vi ärendet.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. Enligt miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

Observera att du i denna e-tjänst inte kan anmäla klagomål om exempelvis:

 • Arbetsmiljö, det hanteras av Arbetsmiljöverket
 • Ovårdad tomt, kontakta kommunens kontaktcenter på 0158- 275 000 för att få komma rätt
 • Störningar som är tillfälliga eller inte pågår i nuläget.