Skock med får i skogsbryn

Djur och skadedjursproblem

Djur kan vara fantastiska inslag i hemmet och de är kära familjemedlemmar för många. De kan samtidigt ge upphov till störningar och olägenheter om de inte sköts på rätt sätt. Här kan du läsa om vad som gäller för både djurhållning och skadedjur.

Djur

För att få ha vissa djur krävs det tillstånd. Tillstånd behövs också för att till exempel driva ridskoleverksamhet, turridning samt om du håller, föder upp eller säljer hästar, hundar eller katter. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen, inte kommunen.

Djur inom detaljplanerat område

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljöenheten om du bor inom detaljplanelagt område och planerar att skaffa:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (maximalt 5 fjäderfä och 10 kycklingar är undantagna tillståndsplikten)
 • Tupp
 • Orm

Ansökningsblanketten hittar du under relaterad information.

Djur som far illa

Om du misstänker att djur far illa ska du vända dig till länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontroller.

Anmäl djurhållning - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Katt

Några enstaka katter får du ha utan tillstånd. Som kattägare har du enligt lagen om tillsyn över hundar och katter skyldighet att visa hänsyn och ta ansvar för ditt djur. Du ska se till så att den inte orsakar skada eller olägenhet för andra i din omgivning. Det är länsstyrelsen som har tillsyn enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter.

Enligt rättspraxis av domar som har fattats av miljödomstolen, är det naturligt för katter att röra sig fritt utomhus. Som fastighetsägare får man acceptera att katter ibland passerar eller uppehåller sig någon annanstans än på kattägarens tomt.

Oftast är det du som störs av katterna som får se till att ordna så att du inte störs av dem. Om du störs av kattbajs i sandlådan kan du till exempel åtgärda det med ett lock över sandlådan. Om du störs av att katter lägger sig på dina utemöbler så kan du ta undan dynor eller ordna med nät i fönster och dörrar till altanen. Du kan schasa iväg katter men du får aldrig skada dem. Det finns också hjälpmedel som ger lukt eller ljud som avskräcker katter.

Du som är kattägare

Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem. Besvär från katter tolereras oftast i större omfattning om djurägaren visar hänsyn och är förstående. I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra.

Hund

Du behöver inget tillstånd för att ha några enstaka hundar. Hundar får inte springa lösa på ett okontrollerat sätt. Det gäller även när inget koppeltvång gäller. I Gnesta kommun är det alltid koppeltvång för hundar:

 • I parker och elljusspår.
 • På lekplatser.
 • På allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår.
 • På skolgårdar.
 • På idrotts- och campingplatser.
 • På allmänna badplatser utanför badsäsong. Hundar får inte vistas på allmän badplats under perioden 15 maj - 15 september.

Skadedjur

Skadedjur är oönskade djur som kan innebära:

 • Skada på egendom.
 • Obehag.
 • Sjukdomsrisker.

Kommunens mark

Upptäcker du skadedjur, till exempel råttor, myror, getingar eller andra insekter som ställer till med skada på kommunens mark ska du göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan, se relaterad information.

Din egen mark

Upptäcker du skadedjur, så som råttor, myror, getingar och andra insekter som ställer till med skada, på din egen mark ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller Anticimex.

Om du hyr din bostad

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av skadedjur och ohyra för att undanröja olägenheter för människors hälsa.

Det är hyresvärden, förvaltaren eller styrelsen för en bostadsrättsförening som är skyldig att ta till åtgärder för att utrota skadedjur och ohyra i bostadslägenheter i sin fastighet.

Åtgärder för att bekämpa ohyra

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. Städning är en enkel metod som förhindrar både ohyra och skadedjur. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs mat- och äggläggningsplatser för många insekter. Om det är större angrepp kan det vara bra att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren. Man kan undvika råttor och möss genom att råttsäkra fastigheten så att gnagare inte kommer in. Se till att soptunnor är hela och försedda med tätslutande lock. Finns det soprum på fastigheten ska de vara skadedjurssäkra och vara svåra för skadedjur att komma in i. Kompostering ska ske på ett sådant sätt att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

 

Viltolyckor och skadat vilt

Varje år inträffar viltolyckor i biltrafiken. Främst är det rådjur, men även en och annan älg, vildsvin och grävling råkar illa ut.

Kontakta polisen via tfn 112 om du krockar med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn eller mufflonfår - Tala om var du befinner dig, och märk ut platsen för olyckan.

 • Om du hittar ett skadat djur, ska du i första hand kontakta vårt kontaktcenter, så hjälper vår viltvårdare till. Tfn 0158-275 000

Om du ser vilt på eller intill vägen

Som trafikant kan du agera även innan en olycka sker, om du ser större vilt på/intill vägen eller på fel sida viltstängsel. Meddela Trafikverkets kundservice, se relaterad information Länk till annan webbplats., som ser till att informationen hamnar rätt i organisationen och kan hanteras.