Symbolbild med ett grönt streck över en eldsflamma.

Eldning och eldningsförbud

Eldningsförbudet som infördes den 4 juli 2023 upphör att gälla från från fredag den 7 juli klockan 12.00.

Upphävandet innebär att aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle, som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och så vidare, är tillåtet.

Trots att föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Försiktighet bör vidtas vid all hantering av eld, även grillning.

Appen Brandrisk Ute

Brandrisk Ute är en app från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

Ladda ner appen Brandrisk Ute från MSBs webbsida. Länk till annan webbplats.

Read information in English. Länk till annan webbplats.

Informationen auf Deutsch lesen. Länk till annan webbplats.